Web Board About Us

            
เมนูหลัก
งานระบบบัญชี,ระบบภาษี,ด้านกฏหมาย
Home
Member
Shopping Cart
Contact Us
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
แบบฟอร์ต่างๆ
ฟอร์ม.ทางด้านบัญชี
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3/1)
ฟอร์มผู้สอบบัญชี (CPA)
ฟอร์มผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAX)
ฟอร์มประกันสังคม
ฟอร์มจดทะเบียนธุรกิจกรมพัฒฯธุรกิจ
ฟอร์มภาษี กรมสรรพากร
แบบหนังสือรับรองหักณ.ที่จ่าย
แบบนำส่งงบการเงิน(สปช.3)ผ่าน Web
แบบนำส่งงบการเงิน(สบช.3) PDF
กระทรวง
ก.พาณิชย์
ก.เทคโนฯและการสื่อสาร
ก.การคลัง
ก.ต่างประเทศ
ก.พัฒฯและความมั่นคงของมนุษย์
ก.ท่องเที่ยวและกีฬา
ก.เกษตรและสหกรณ์
ก.คมนาคม
ก.ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก.กลาโหม
ก.ศึกษาธิการ
ก.อุตสาหกรรม
ก.พลังงาน
ก.สาธารณสุข
ก.วิทย์ และเทคโนโลยี่
ก.วัฒธรรม
ก.แรงงาน
ก.ยุติธรรม
ก.มหาดไทย
จับกระแสตลาด
ดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร
ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงศรีอยุธยา
SME
ธ.กรุงไทย
ธ.กสิกรไทย
ธ.ซิตี้แบงค์
ธ.คารชาติ
ธ.ไทยธนาคาร
ธ.อาคารสงเคราะห์
ธ.ธนชาติ
ธ.ออมสิน
ธ.กรุงเทพ
บันเทิง
เกมส์ออนไลน์
โหวตสติคเกอร์
อีการ์ดสวยๆ
สถานีโทรทัศน์
ทีวีสี ช่อง 9
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 3
UBC
Nation Channel
ITV
ทีวีสี ช่อง 7
สาระความรู้
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
Knowledge Center
ห้องสมุดกฎหมาย
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ห้องสมุดดิจิตอล
หน่วยงานราชการ
กรมสรรพากร
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
กรมสรรพสามิต
หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
สยามธุรกิจ
คมชัดลึก
บ้านเมือง
มติชน
ข่าวสด
ไทยรัฐ
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
มติชนสุดสัปดาห์
เส้นทางเศรษฐกิจ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มุมนักเสี่ยงโชค
ตรวจผลล็อตเตอรี่
ผลสลากออมสิน

กระแสเงินอย่างไร?ที่คุณอยากได้ และการรับรู้รายได้ที่ถูกต้อง

ด้านการจัดมาตรฐานCash Budget ( Forecast / Cashflow )

ความหมาย Cash Budget ( Forecast / Cashflow )

 

                            

                   “  งบประมาณเงินสด  (  Cash Budget ) ”  งบประมาณเงินสดไม่เพียงแต่ จะชี้ให้เห็นถึงจำนวนเงินที่ต้องการใช้เท่านั้น แต่ยังชี้เวลาที่ต้องการใช้ด้วย งบนี้จะแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่ต้องการ ( ต่อ เดือน : สัปดาห์ : วัน )

                  งบประมาณนี้ บอกให้ทราบจำนวนและเวลาที่ต้องการเงินสดแล้ว ยังใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะหาเงินที่ต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว มาจากที่ใด ( กู้ยืมธนาคาร เจ้าหนี้ระยะสั้น(เจ้าหนี้กรรมการ,บริษัทในเครือ)

                  การแก้ไขเงินสดขาดมือยังมี ทางเลือกอื่นๆ ได้อีกเช่น

-                    การเร่งรัดการเก็บหนี้ ( บัญชีลูกหนี้ทั้งหมดโดย จัดทำ Action กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน )

-                    การชะลอค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ( การลงทุนฯ,การจ่ายชำระด้านต่างๆ)

 ความคลาดเคลื่อนจากกระแสเงินสดที่คาดหวัง ( Deviations Form Expected Cash Flows )

        การวิเคราะห์ เกิดจากสาเหตุ ต่างๆ ดังต่อไปนี้

o   ความไม่เข้าใจ ความหมายของ “ การประมาณการเงินสด” กับ “การเคลื่อนไหวเงินสด.”

o   ไม่สามารถนำข้อมูลทางด้านด้านบัญชี นำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่ เช่น ข้อมูลทางด้าน ลูกหนี้ เจ้าหนี้

                         เต็มรูปแบบ

o   พนักงานไม่สามารถ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เช่นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกปกปิดความจริง มากล่าวถึงในระยะเวลาที่ ไม่สามารถ “ แก้ไขได้ทันท่วงที ”

o   รายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์ เกี่ยวกับ “ เงินสดรับ” “ เงินสดจ่าย ”

                              “  เงินสดรับ ”

-                     เงินรับชำระจากลูกหนี้(การค้า/กู้ยืม/อื่นๆ)

-                    ขายสินค้าเงินสด(การเก็บสดทุกชนิด)

-                    ขายสินทรัพย์ถาวร

-                    เงินกู้ยืม

-                    เงินที่ได้จากกการขาย หลักทรัพย์

-                    รายได้เบ็ดเตล็ด ( ค่าเช่า,ดอกเบี้ย,เงินสดปันผล)

 

                              “  เงินสดจ่าย ”

-                     จ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ ( ทั้งหมด )

               -                    ค่าจ้างและเงินเดือน รวมทั้งค่าใช้จ่าย Fix ทั้งหมด

-                    ค่าโสหุ้ย

-                    ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการขาย

-                    ซื้อสินทรัพย์ถาวร

-                    ภาษีเงินได้

-                    ชำระเงินกู้ ทั้งหมด

-                    ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมด

-                    เงินปันผลจ่าย หรือเงินถอนทุนของเจ้าของกิจการ

 

o   ความไม่เข้าใจของระดับผู้บริหารในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการ ( การนำไปใช้เพียงบางหน้าหรือบางส่วน)ไม่ได้มองไปข้างหน้า อย่างน้อย 1 รอบบัญชีของบริษัท

o   การบริหารงานของผู้บริหาร ต้องบริหาร “ จากล่างขึ้นบน ”

o   การให้ความสำคัญ ของงบกระแสเงินสด เป็นหัวใจในการดำรงค์อยู่ของกิจการ และมีความสำคัญมากกว่าเครื่องมือใดๆในระบบ เช่นเมื่อเทียบกับงบกำไรขาดทุน ( เนื่องจากบางรายงานเป็นการแฝง รายละเอียดบางอย่าง เพื่อแสดงสถานะของบริษัทต่อ นิติบุคคลภายนอก)

 

              “ความสำคัญของงบประมาณเงินสด และ การเคลื่อนไหวกระแสเงินสด  ”

 

ü ช่วยทดสอบความเหมาะสมทางการเงิน ( Financial feasibility )

ü วางแผนการกู้ยืม หรือ หาวิธีการใดมา เพื่อดำรงค์ “ สภาพคล่อง ”

ü จัดแผน การกู้ยืม และชำระ เพื่อนำแผน เสนอต่อเจ้าหนี้

ü ประสิทธิภาพ การบริหารการเงินของบริษัท  การจัดให้มีเงินสดระดับต่ำจำนวนเท่าใด                                     ( Minimum Cash ) เพื่อรักษา Liquidity วางแผนให้ธุรกิจมี  Profitability เพื่อจัดการกับเงินส่วนเกิน (  idle Cash ) ไปหาประโยชน์ต่อไป

ü ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ การบริหารจัดการของผู้บริหาร หากแผนการไม่เป็นจริง                   ( Unrealistic ) ควรปรับปรุงใหม่ ได้ทันต่อเหตุการณ์  ก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจ

                        

 “ข้อจำกัด ของงบประมาณเงินสด และ การเคลื่อนไหวกระแสเงินสด  ”

 

ü การประมาณการอาจผิดพลาด เช่นการประมาณการยอดขาย หากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน และนำไปสู่ความเป็นจริงได้ การประมาณอาจผิดพลาด อย่างสิ้นเชิง ซึ่งตัวเลขอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุม ทางบัญชีและการเงิน  ตัวเลขต้องใช้วิธีเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริง  (Actual Performance ) กับที่ประมาณไว้ ( Budget ) ถ้ามีความต่างอย่างสิ้นเชิง ( Variation ) ต้องปรับปุงแผนทันทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับ บริษัท

ü ภาวะความไม่แน่นอน เช่น การตลาดคู่แข่งทางการค้า,การเคลื่อนไหวพนักงาน,ปัญหาด้านบุคคลากร,นโยบายที่ผิดพลาดที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันที

 

            “ Fore cast ”  งบประมาณเงินสด    นิยามมาจากข้างต้น ข้อมูลต้องสมบูรณ์ และครบถ้วนเพียงพอที่จะมองภาพไปไกลได้ อย่างน้อย 1 รอบบัญชี

             “  Cashflow  ”  นิยามจากข้างต้น เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง  (Actual Performance ) รับรู้ การเกิดขึ้นของ “ นิติกรรม ” ที่ชัดเจนและจับต้องได้มีผลต่อกฏหมาย เช่น เช็ครับล่วงหน้า, การแจ้งหนี้ลูกหนี้ , สภาวะการเหลืออยู่เงินในบัญชีธนคารที่เป็นปัจจุบัน

 

                  ด้านการจัดมาตรฐาน การรับรู้รายได้ ( Net Income )

 

ความหมาย การรับรู้รายได้ ( Net Income )

                            

                   “  การรับรู้รายได้  (  Income ) ”  โดยปกติในการดำเนินธุรกิจใดๆ จะต้องมี รายได้เกิดขึ้น การรับรู้รายได้ แบ่ง                        ออกเป็น 2ประเภท

-                    ประเภท เงินสด หรือ การทำธุรกรรม กับทางธนาคาร

-                    ประเภท ทรัพย์สิน เช่น ลูกหนี้ทางการค้า

 

ประเภทการรับรู้รายได้ ( Natural Income )

       

o   รายได้จากการขายสินค้า

- ประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป  การทำนิติกรรมร่วมกัน 2 ฝ่าย โดยผ่าน ระบบ “ จัดซื้อ ”หรือ “ จัดจ้าง ” หากเป็นธุรกิจงานบริการ   รายได้ส่วนหนึ่งมาจาก ส่วนต่างของ “ ราคาต้นทุนสินค้า ” แต่อีกประเภทหนึ่งถูกกำหนด ด้วยราคาขายเบื้องต้น เช่นธุรกิจค้าปลีก( น้ำมัน,สินค้าตาม Supermarket ) ได้รับค่าตอบแทน ในรูป                                             “ นายหน้าการขาย ( fist margin ) ”

-  ข้อตกลงของการขายสินค้าอีกประเภทหนึ่ง ตาม “ บันทึกข้อตกลงตามสัญญาการขาย ”  คือ “ โบนัสการขาย ” และ       “ โบนัสพิเศษ ” แต่ถูกผูกเงื่อนไขตาม บันทึกข้อตกลง และการรับรู้รายได้ จะเกิดขึ้นก่อต่อเมื่อ คู่สัญญา ได้ตรวจสอบ เงื่อนไขตามบันทึกข้อตกลง และ ได้อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร  จาก “ ผู้มีอำนาจลงนาม ”

o   การขายสินทรัพย์ถาวร

o   รายได้จากการขาย หลักทรัพย์

o   รายได้เบ็ดเตล็ด ( ค่าเช่า,ดอกเบี้ย,เงินสดปันผล )

                         

เอกสารประกอบการรับรู้รายได้ ( Natural Income )

เอกสารพื้นฐาน การขายสินค้า  :

·        ใบขอสั่งซื้อ

·        ใบเสนอราคา

·        ใบสั่งซื้อ

        ·        ใบส่งของ / ใบวางบิล / ใบกำกับภาษี

·        ใบรับวางบิล

·        หัก ณ.ที่จ่าย

·        ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีขาย

        เอกสารพื้นฐาน การ รับรู้รายได้ ประเภท โบนัส ,โบนัสพิเศษ

·        ใบอนุมัติจ่าย “ ผู้มีอำนาจลงนาม ” ของคู่ค้า แนบเอกสารประกอบ เงื่อนไขได้ตามข้อตกลง

·        ใบรับวางบิล

·        หัก ณ.ที่จ่าย

·        ใบเสร็จรับเงิน

        เอกสารพื้นฐาน การ รับรู้รายได้ ประเภท ขายสินทรัพย์,ขายหลักทรัพย์,เบ็ดเตล็ด

·        ใบอนุมัติการขาย “ ผู้มีอำนาจลงนาม ” แนบเอกสารประกอบ เงื่อนไขการขาย

·        หัก ณ.ที่จ่าย

·        ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีขาย

                    

            “ การรับรู้รายได้ ”  จากนิยามข้างต้น หากเป็นเหตุกาณ์ที่เกิดนอกเหนือ ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น รายได้ที่เกิดขึ้น จะต้องมี เอกสารที่เกิดจากการทำนิติกรรม 2 ฝ่าย โดย รับรู้การจ่าย  จากด้านผู้จ่าย การรับรู้การรับ จากด้านผู้รับหากสื่อสารกันทาง “ อิเลคโทรนิค ” โดยมีสัญญาเป็นตัวหนังสือการจ่ายชัดเจนในการกล่าวอ้าง หรือต้องได้รับ หรือจัดทำ เป็นเอกสาร มีลายลักษณ์อักษรที่สมบูรณ์ เท่านั้น

 ติดต่อเราผ่านฟอร์มเมล์
อีเมล์คุณ
เรื่อง
รายละเอียด 
AmazingCounters.com
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com